ОБЛАК ОТ ТОЧКИ И АРХИТЕКТУРНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технологията на 3D сканиране позволява за 30 секунди да се заснемат милиони точки, които формират облак от точки (скaн или Point Cloud). В един проект могат да бъдат комбинирани десетки и стотици отделни сканове и тяхното точно обвързване в един общ Point Cloud. Той става основа на точни CAD чертежи.

Когато разполага с качествени изходни данни, проектантският екип би могъл по-лесно да стигне до решение, при което реконструкцията да протече без усложнения и да бъде икономически ефективна.
При по-сложни сгради и обекти се налага тримерно оразмеряване. С 3D скенер може да се измерят милиони точки за много кратък период от време.

Освен CAD чертежи, клиентът получава и фотореалистично копие на сканирания обект, по-добра пространствена ориентация и запознаване с обекта – все едно е физически там – ефекта 3Dvu DejaVu. Крайният резултат – As Build CAD документация (2D и/или 3D), създадена в желана от клиента конфигурация – AutoCad, Revit, SketchUp и др.

интериорно сканиране на обекти от реалния свят, с краен продукт – облак от точки

трансформиране на облака от точки в глобални координати

извеждане на планови и фасадни чертежи

извеждана на сечение на пространствения обект с равнина

извеждане на площта на повърхнината на обект

извеждане на обема на обект

извеждане на mesh модел на елементите на сканирания обект

моделиране на модел на елементите на сканирания обект

Научете как можете да се възползвате от услугата за вашия бизнес

Услуги

3D & 360°
ВИРТУАЛНА
РАЗХОДКА

НАВИГАЦИЯ ЗА
СГРАДИ

ВИДЕОКЛИПОВЕ
С АКЦЕНТИ

GOOGLE
MY BUSINESS